İktisat, Muhasebe ve Maliye Alanında Uluslararası Araştırmalar