Dermatolojide Vezikülobüllöz Hastalıklar

EDİTÖRLER

 

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Merve Akça, MD.

(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Metin, MD.

(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı)