Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler