Türkiye’de Toptancı Hallerinin İşleyişi Ve Belediyelerin Rolü: Perakende Sektörünün Etkileri Ve Tekelcilik Faaliyetleri