Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Gelişmeler